1. Polska 9 lotów
2. Ukraina 8 lotów
3. Niemcy 7 lotów
4. Francja 2 loty
5. Hiszpania 2 loty
6. Litwa 2 loty
7. Węgry 2 loty
8. Włochy 2 loty
9. Austria 1 lot
10. Białoruś 1 lot
11. Bułgaria 1 lot
12. Czechy 1 lot
13. Szwecja 1 lot
14. Słowacja 1 lot